top of page
IMG_2545small.jpg

Wat is Schaapfulness?

Tijdens de Schaapfulness trainingen passen we de wijsheid en opmerkzaamheid uit de Mindfulness training toe in een team(building) situatie. De heilzame werking van Mindfulness is reeds een aantal jaar wetenschappelijk bewezen, maar naar de effecten van Mindfulness is teams is nog niet zo veel onderzoek gedaan. Toch komt daar de laatste tijd steeds meer aandacht voor. Zoals in een recent onderzoek dat gepubliceerd werd in de Harvard Business Review. Duidelijk wordt hoe Mindfulness beoefening op team niveau er voor kan zorgen dat conflicten een constructief karakter behouden. In elk team bestaat er onenigheid over de kortste of meest succesvolle weg naar een bepaald resultaat. Conflicten die daaruit voort komen en waar ruimte voor wordt gemaakt dragen vaak juist bij aan het behalen van dat resultaat. Wanneer conflicten echter 'afdalen' naar een persoonlijk of emotioneel niveau dan staan ze niet meer in dienst van het proces en gaan ze ten koste van de samenwerking en de mate van effectiviteit van een team. Tijdens Schaapfulness ontwikkel je de team-mindfulness kwaliteiten van jullie team. Lees verder hoe we dat aan pakken.

Opmerkzaamheid ontwikkelen

IMG_3553small.jpg

De kern van Mindfulness beoefening is niet ontspanning zoals je misschien denkt, maar de ontwikkeling van 'opmerkzaamheid'. Een open manier van kijken en aandacht geven aan verschillende niveau's van je beleving. Zoals gedachten over een bepaalde situatie. Of je fysieke ervaringen. Door aandacht te geven aan de wijze waarop je (als team) reageert op situaties krijg je meer regie over die reacties. Je kunt dan beter gaan inschatten welke processen bijdragen aan het gezamenlijke doel en welke misschien daar juist van afleiden. Waneer je op een dergelijke manier aandacht geeft aan de situatie ben je bezig met Team-Mindfulness. En dat is precies wat we bij Schaapfulness ontwikkelen. 

Waarom we bewegen

Wanneer we ons lichaam actief en betrekken in onze communicatie dan wordt deze rijker. Zonder dat je het weet geef je met je lichaamstaal veel informatie over je mentale 'houding' en opvattingen in een situatie. Door bewuste aandacht te geven aan lichaamstaal maken we contact met een rijker arsenaal aan communicatiemogelijkheden. Daarom bewegen we veel tijdens Schaapfulness. Rond en met de schapen. Je leert om je lichaam in te zetten om je doel te bereiken. Maar ook om de signalen van je lichaam te lezen wanneer je doel voor jouw gevoel niet wordt bereikt. 

IMG_7556.jpg

Verbinding

Herder Daniel Workshops Still-5_small.jpg

De mate van verbinding die wordt ervaren in een team is vaak een belangrijke graadmeter voor de effectiviteit van dat team. Daarom is het belangrijk om te investering in de ervaring van verbinding. Tijdens Schaapfulness werken we aan verbinden door het gezamenlijk overwinnen van obstakels, de ontwikkeling van een cultuur van openheid en uitwisseling, het behalen van gezamenlijk succes en bovenal de ervaring van de kracht van samenwerking. Alleen door samen te werken lukt het om de schapen succesvol te sturen. In een Schaapfulness leer je aandacht et ontwikkelen voor de elementen die bijdragen aan een gevoel van samenwerking en verbinding en welke elementen er juist afbreuk aan doen. 

De schapen

Schapen worden vaak afgeschilderd als domme beesten. Dit oordeel is echter zeer afhankelijk van je definitie van intelligentie. Feit is dat schapen, als de kudde dieren die ze zijn, enorm veel talent hebben voor het bewerkstelligen van harmonie in de groep. Ze hebben een grote mate van collectief bewustzijn. Dit maakt ze bijzonder geschikt als spiegel van ons eigen collectieve bewustzijn als team. Tijdens de Schaapfulness training gebruiken we deze spiegel functie van de kudde om meer te leren over ons eigen 'kuddegredrag'.

Herder Daniel Workshops Still-13_small.jpg
bottom of page