top of page

Teamtip omgaan met verschillen


In ieder team krijg je te maken met verschillen. Dat kan zijn op het gebied van opleidingsniveau, culturele achtergrond, leeftijd of motivatie en nog vele andere vormen van diversiteit. Daarin schuilt vaak jullie sleutel tot succes. Hoe meer je gebruik maakt van de verschillende krachten en talenten in de samenstelling van je team, hoe succesvoller jullie samen zullen zijn. Maar verschillen kunnen ook makkelijk leiden tot discussie, frustratie en stress. In deze blog vertel ik je een paar manieren waarop ik verschillen tegen kom in mijn trainingen tussen de schapen én hoe ik teams adviseer om daar mee om te gaan. 
ZOEK NAAR DE ‘COMMON GROUND’


Iedere teambuilding bij Schaapfulness start eigenlijk direct met een verschil in attitude. De één wil liever meteen aan de slag en al doende de schapen leren kennen. De ander wil liever eerst (uitgebreid) een plan maken en vervolgens gericht in actie komen. De klassieke denkers versus de doeners. Dit is een mooi voorbeeld van hoe voorkeuren soms haaks op elkaar kunnen lijken te staan. In de loop van de workshop ontstaan dan vervolgens steeds meer verschillen in voorkeur en ontdekt ieder team opnieuw hoe divers de voorkeuren kunnen zijn van verschillende teamleden. Hoe hou je dan iedereen aan boord in de samenwerking? 


De belangrijkste tip die ik hiervoor kan geven is: zoek naar de wensen die wél overlappen en vertrek vanuit daar. In de ‘common ground’ van jullie voorkeuren ontstaat de verbinding die nodig is om samen tot een constructieve aanpak te komen. Het klinkt misschien voor de hand liggend, maar ik zie toch telkens opnieuw hoe verleidelijk het is voor teamleden om zich te verliezen in discussie over de strategie waarbij het voornaamste doel niet is om te verbinden, maar eerder om te winnen. Je wilt de ander overtuigen van jouw aanpak die volgens jou de beste is. Die ‘strijd’ om de aanpak gaat vaak ten koste van de cohesie in het team. 


Even terug naar het verschil tussen doeners en denkers. Beide lijken misschien iets anders te willen, maar is er ook een gebied waarin wensen overlappen? Beide zijn het er wellicht over eens dat er op een ontspannen manier gewerkt moet worden. Of dat er een bepaald resultaat moet zijn (alle 10 de schapen door het poortje). Ook kan verbinding ontstaan uit negatieve ervaringen zoals stress. Beide ervaren bijvoorbeeld frustratie wanneer men op een directieve manier toegesproken wordt of wanneer het doel niet behaald wordt. 


Het gesprek over de common ground opent de intrinsieke motivatie om elkaar beter te leren kennen en op zoek te gaan naar gedeelde drijfveren. 
RUIMTE MAKEN VOOR MOTIVATIE


Wanneer je ruimte wilt maken voor motivatie moet je eigenlijk eerst vooral ruimte maken voor démotivatie. Wanneer er ruimte is om niet mee te hoeven doen wanneer men zich daar niet prettig bij voelt dan ontstaat direct ook de vraag wanneer men zich er wél prettig bij voelt om deel te nemen. Net als bij het onderzoek naar de common ground hierboven is het uitgangspunt opnieuw het onderzoek naar de persoonlijke drijfveer om in actie te komen en te verbinden met de overige teamleden om gezamenlijk tot succes te komen. 


De mens is net als een schaap in de basis een kuddedier en dat betekent dat we het niet prettig vinden om er niet bij te horen. In de kern wil je als teamlid eigenlijk onderdeel van het proces en de samenwerking zijn. Wanneer we ruimte maken voor demotivatie geven we de teamleden zelf de ruimte om te ervaren waar en wanneer ze weer wél aan willen haken en wat daar voor nodig is. Op die manier leggen we de verantwoordelijkheid voor deelname terug bij de deelnemer zelf en nodigen we hopelijk uit tot een stukje zelfonderzoek om na te gaan wat hen motiveert in de samenwerking. 


SUCCESSEN VIEREN 


Succes werkt verbindend. Iedere keer dat een team de schapen samen door een hindernis stuurt zie ik de deelnemers oplichten van plezier. Door ook de kleine successen samen te vieren ontstaat er aandacht voor een overkoepelende teamervaring voorbij verschillen in werkstijl. In de dagelijkse gang van zaken lijkt er meestal echter weinig ruimte voor een kleine ‘viering’ omdat er deadlines gehaald moeten worden of niet het hele team op dat moment aanwezig is. Toch kun je kleine successen ook aanhalen als katalysator voor jullie team-spirit door er even samen bewust bij stil te staan. Iedere keer dat je dat doet bouw je aan de kracht van jullie fundament als team en worden jullie sterker met elkaar. 
DE ONDERSTROOM 


De laatste is een wat abstractere vorm van omgaan met verschillen. Wanneer we aandacht brengen naar de ‘onderstroom’ van het team dan kijken we naar de diepere behoeften en patronen die ten grondslag liggen aan de samenwerking. Waar tegenstellingen aan de oppervlakte kunnen heersen kan er in de onderstroom tussen diezelfde collega’s een gedeelde behoefte aan veiligheid of verbondenheid bestaan. Het is niet altijd makkelijk om het gesprek te bewegen naar de onderstroom, maar het kan wel van grote waarde zijn. Wanneer een team in gesprek komt over wat in de kern voor iedere deelnemer van belang is in de samenwerking dan komt men vaak uit op de belangen die voor ons allen gelden als mens. Ook daarin schuilt een waardevolle deur naar verbinding voorbij de ogenschijnlijke tegenstellingen. 


Vind je het leuk om ook tussen de schapen op onderzoek uit te gaan naar wat jullie als team verbindt? Plan dan een Schaapfulness sessie en ontdek hoe jullie het beste uit jullie samenwerking kunnen halen! Klik hier voor meer informatie.

15 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page